Konkurs dotacyjny MSZ.

29 października 2021 r. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty Konkurs ofert „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – infrastruktura polonijna 2022”. Oferty można przesyłać do MSZ do 19 listopada 2021 r.

Celem realizacji projektów wybranych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Infrastruktura polonijna 2022” jest podniesienie jakości edukacji w szkołach polskich i polonijnych oraz podniesienie jakości pracy Domów Polskich i innych instytucji polonijnych położonych poza Polską. Uwzględnione zostały dwie kategorie projektów:

1. Projekty priorytetowe – których zakres został wskazany z urzędu; bardzo istotne dla polityki polonijnej Rządu, realizowane w obszarach zamieszkiwania dużych i aktywnych grup Polonii.

2. Projekty pozostałe (dowolne) – mogą dotyczyć mniej priorytetowych obszarów, mniejszych środowisk polonijnych, ale nadal istotnych kierunków działania danego środowiska polskiego.

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (takie jak fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie. Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu. Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 19 listopada 2021 r. Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo pod tym linkiem:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica–infrastruktura-polonijna-2022

Źródło: Ambasada RP w Oslo

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: heartburn remedies | Thanks to penny stocks, web design firm and seo jobs