Wjazd do Norwegii po 21 maja 2021 roku.

Władze norweskie ogłosiły, że od 21 maja br. do Norwegii mogą również wjechać osoby, które mieszkają w Norwegii (bosatt i Norge) choć nie są wpisane do ewidencji ludności – zniesiono wymóg statusu ‘folkeregistrert som bosatt i Norge’.

Zamieszkanie w Norwegii trzeba udokumentować. Na granicy należy okazać:

– dokumentację potwierdzającą, że powracasz do Norwegii z podróży zagranicznej lub tymczasowego pobytu za granicą: na przykład bilet lotniczy na lot, którym wyleciałeś z Norwegii,

– dokumentację potwierdzającą wynajmowanie mieszkania/domu (jeśli wynajmujesz mieszkanie/dom w Norwegii): umowa wynajmu (obowiązująca w dniu wyjazdu z Norwegii i w dniu powrotu do Norwegii). Jeśli wcześniejsza umowa wynajmu zakończyła się i przed powrotem zawarłeś nową umowę, musisz też okazać umowę o pracę lub zaświadczenie o studiach/legitymację szkolną

– dokumentację potwierdzającą posiadanie mieszkania/domu (jeśli masz własnościowe mieszkanie/dom w Norwegii): np. informacja z grunnboken (księgi wieczystej), kopia skattemelding/skatteoppgjør, dokumentacja potwierdzająca opłacanie gminnych podatków (kommunale avgifter/felleskostnader) lub podatku od nieruchomości (eiendomsskatt).

Szczegóły: Innreiserestriksjoner: Endringer i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge – regjeringen.no

Źródło tekstu: Ambasada RP w Oslo

Nabór uczniów do Polskiej Szkoły Sobotniej w Kristiansand na rok szkolny 2021/2022.

Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand ogłosiła nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Szczegóły znajdziecie na stronie szkoły – kliknij tutaj.

Źródło: Polska Szkoła Sobotnia w Kristiansand

Pozwolenie na wjazd do Norwegii pracowników zagranicznych niezbędnych do pracy.

Od 19 marca br. firmy zajmujące się produkcją lub pakowaniem ziemniaków, warzyw i owoców takich jak truskawki, jeżyny czy wiśnie (zbiorcza nazwa w języku norweskim: bær) mogą wystąpić o zgodę na wjazd pracowników, którzy są niezbędni w bieżącej pracy.

Norweski pracodawca składa taki wniosek za pośrednictwem Landbruksdirektoratet – norweskiego Ministerstwa Rolnictwa, przez internetowy portal Altinn. Poniżej dokładne informacje o tej procedurze oraz link do portalu:

Dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft – Landbruksdirektoratet

Zgodę, wydaną na Twój wjazd przez Landruksdirektoratet okazuje się na granicy.

Źródło tekstu: Ambasada RP w Oslo

Norweska infolinia nt. COVID-19 w j. polskim.

Norweska infolinia nt. COVID-19 ma już polskich operatorów. Dla osób dzwoniących z Norwegii, jest to numer 81555015 (linia czynna w godz. 8:00 – 15:30). Żeby porozmawiać po polsku trzeba wybrać 9 a potem 2. Dla osób dzwoniących z zagranicy przeznaczony jest numer 0047-21898042.

Więcej informacji o infolinii znajdziecie na stronie Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjonstelefon-om-korona/

Przypominamy także o infolinii do spraw rejestracji wjazdu i zmiany miejsca kwarantanny w Norwegii: 0047-33412870 (możliwa jest także rozmowa w języku polskim).

Źródło: Helsenorge, Ambasada RP w Oslo

Zawieszenie możliwości przyjmowania pasażerów prywatnych na pokłady promów Color Lines.

1 marca br. w godzinach wieczornych norweska firma Color Lines zawiesiła możliwość przyjmowania pasażerów prywatnych na pokłady promów. Z promów Color Lines mogą teraz korzystać tylko pojazdy przewożące towar, do odwołania.

Osoby prywatne nie mają więc aktualnie możliwości podróży promami Color Lines między Norwegią i Danią. Infolinia Color Line: +47 22 944 200.
Nadal kursują promy norweskiej firmy Fjord Line (ze Stavanger i Kristiansand): https://www.fjordline.com/en/p/news/coronavirus-information/rutetider

W przypadku podjęcia decyzji powrotu do Polski przez Szwecję, należy sprawdzić przed wyruszeniem w trasę, które przejścia na granicy norwesko-szwedzkiej są czynne – wiele przejść granicznych zostało zamkniętych.

Informację powyższą znaleźć można na stronie internetowej policji szwedzkiej:

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/

Warto pamiętać, że wjazd do Szwecji jest możliwy tylko pod warunkiem ważnego, udokumentowanego powodu przejazdu. Policja szwedzka podchodzi do tego wyjątku bardzo restrykcyjnie i stosuje go rzadko.

Źródło tekstu: Ambasada RP w Oslo

Zapraszamy do udziału w konkursie „Być Polakiem”.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Fundacja „Świat na Tak” organizują kolejną edycję konkursu „Być Polakiem”.

Jest on skierowany do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli.

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy w trzech formach: pracy plastycznej, pracy pisemnej w j. polskim lub filmu wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem Konkursu dla nauczycieli jest natomiast przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej.

Celem Konkursu dla młodszych uczestników jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli „ambasadora polskości” w kraju zamieszkania.

Z kolei Konkurs dla nauczycieli ma na celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na ważność nauczania gramatyki języka polskiego przy nauczaniu metodą komunikacyjną.

Atrakcyjne nagrody dla Laureatów Konkursu zostaną wręczone na Gali XII edycji Konkursu w dn. 3 sierpnia w Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej informacji, regulamin i tematyka dostępne są tutaj: http://www.bycpolakiem.pl/

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Powered by WordPress | Designed by: heartburn remedies | Thanks to penny stocks, web design firm and seo jobs